HAND-ANALYSE

 

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”

 

Hand-analyse is een wetenschap die de spirituele psychologie van het oosten combineert met die uit het westen.

Er is een samenhang ontdekt tussen de lichamelijke kenmerken van de hand en het karakter van de mens. Diagnostische hand-analyse geeft niet alleen weer welke problemen mensen hebben maar ook welke eigenschappen in het karakter deze problemen veroorzaken. Door meer zelfinzicht zijn mensen minder geneigd dezelfde fouten te maken. Dat maakt deze wetenschap eerder preventief dan voorspellend (m.a.w. geen waarzegging).

De lijnen in de hand zijn als het ware een blauwdruk van de hersenen. Het geeft de fysieke en psychologische kenmerken weer. Wanneer die veranderen, zie je dat ook terug in de handlijnen.

Bij een hand-analyse wordt niet alleen informatie gelezen in de lijnen maar ook andere kenmerken van de hand komen gedetailleerd aan bod, zoals bijvoorbeeld de vingers, nagels, handpatronen, heuvels, kleur, indrukbaarheid etc.

Een hand-analyse brengt voor de ‘gelezene’ meer inzicht in de sterke en zwakke eigenschappen, talenten, valkuilen en angsten. Zo kan het bijvoorbeeld helpen bij het nemen van beslissingen en het bepalen van de richting die in het leven gevolgd mag worden. Uitgerust met deze kennis is het ook helderder waar verbeterpunten liggen waar aan gewerkt kan gaan worden.

Het lezen van de hand biedt ook advies voor het nemen van beslissingen betreft relaties, carrière, familie, vrienden, financiën en levenskeuzes. Het is een manier om inzicht te krijgen, dilemma’s op te lossen en creativiteit en inspiratie te vinden.

Je hebt het zelf ‘in de hand’!

 


Consult hand-analyse: € 65*


* Nieuw tarief 2024

Total Page Visits: 936 - Today Page Visits: 1